top of page
interimchef

Interimchef

Hem > Interimchef

Behov av tillfällig chef?

En interimchef i verksamheten löser tillfälliga utmaningar som verksamheten kan stå inför. Det kan vara vakanser eller sjukfrånvaro, behov av förstärkning i ledningsgruppen vid förändrings- och implementeringsarbete. En erfaren chef som snabbt kommer in i verksamheten är kostnadseffektivt och ger avlastning och bidrar med stabilitet till så väl ledningsgrupp som medarbetare. 

 

SocBic har ett stort kandidatnät av chefer och bemannar med erfarna chefer på olika nivåer inom all offentlig verksamhet så som exempelvis kommunal och statlig myndighet. Vi erbjuder även handledning och utbildning individuellt och grupp till arbetsgrupper inom socialtjänsten samt mentorskap och handledning till chefer

Chefstidningen har en artikel "Så får du bäst utbyte av en interimchef" om Forskare Viktoria Rubins forskning kring inhyrande organisation och interimchefer. Läs vidare nedan.

Därför erbjuder SocBic analysverktyg

analysverktyg

Det finns olika behov i en verksamhet vad gäller enskilda medarbetare, arbetsgrupper och i ledarskap. När det finns behov erbjuder vi IPU profil analys av aktuell kandidat för Chefsuppdrag, där deras beteende stil och drivkrafter har sammanfattas och återgivits.  

 

Utifrån DIN verksamhets behov kan vi matcha in rätt chefskandidat. Vid rekrytering för tillsvidare tjänster används ofta olika analysverktyg för att få ”rätt” kandidat. Av flerårig erfarenhet inom branschen som interimschef/chefskonsult ser vi att det finns ett behov av att även kunna leverera detta under konsultuppdrag för chefer.

 

Chefs vakanser, vilket är den vanligaste bakgrunden till behov av inhyrd chef, är ofta en orolig och sårbar tid för verksamhet och för medarbetare. Det är då extra viktigt att rätt kandidat kommer in i avvaktan på rekrytering, och arbete sker med rätt saker för att uppnå stabilitet, att alla arbetar mot målen och att de ekonomiska ramarna följs.

bottom of page